Autizam forum

Autizam forum


You are not connected. Please login or register

PRAVA KOJA OSTVARUJU OSOBE S INVALIDITETOM TEMELJEM ZAKONSKIH ODREDBI

Go down  Message [Page 1 of 1]

Gost


Guest
PRAVA KOJA OSTVARUJU OSOBE S INVALIDITETOM TEMELJEM ZAKONSKIH ODREDBIŽelimo li pomagati osobama s invaliditetom dobro bi bilo poznavati barem osnovna prava koja imaju ove osobe. Znanja koja ćete steći na današnjem seminaru pomoći će vam da s više samopouzdanja u sebe saslušate roditelje i njihovu djecu ili odrasle osobe s invaliditetom. Surađujući s njima pomoći ćete im da se lakše nose s teškoćama neovisno jesu li problemi s kojima se moraju suočiti fizički, psihički ili socijalni.

Zaštita osoba s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi obuhvaća samo jedan dio pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju ovu problematiku. U njima su uređena pitanja važna za poboljšanje kvalitete života tih osoba. Danas u Hrvatskoj život osoba s invaliditetom uređuje velik broj različitih zakonskih propisa. No oni nisu dovoljno usklađeni pa dolazi do teškoća u primjeni.

Osobe s invaliditetom su zbog mnoštva razloga (nemogućnost zaposlenja, mali broj projekata za njihovo okupljanje,…) izvan životnih i društvenih tokova, tj. isključeni su i osuđeni na besperspektivnost i tavorenje unutar svojih obitelji. Nezaposleni i isključeni iz društva, oni na školovanju i rehabilitaciji ili u drugim sličnim programima i situacijama bez obzira na dob, spol ili druge karakteristike, postaju predmetom brige socijalne skrbi (slično kao i drugi građani) gdje mogu ostvarivati određena prava.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu imaju osobe koje zbog invalidnosti ili bolesti nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje potrebe (oblačenje, hranjenje, održavanje higijene i sl.) te trebaju pomoć druge osobe. Ovo pravo može se ostvariti u punom ili smanjenom opsegu ovisno o težini, vrsti i stupnju oštećenja uz ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uvjeta (prihod i dr.).

Pravo na osobnu invalidninu imaju osobe s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju koje su nastale prije navršene osamnaeste godine života.

Pravo na osposobljavanje za samostalan rad imaju tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete ili mlađa punoljetna osoba koja ovo pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi i ne može se osposobiti za samostalan rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom. Po završenom osposobljavanju imaju pravo na naknadu do zaposlenja (ako ispunjavaju uvjete i prijavljuju se na Zavod za zapošljavanje).

Pravo na osposobljavanje za samostalan život ima tjelesno ili mentalno oštećena osoba ili psihički bolesna osoba koja se temeljem posebnih rehabilitacijskih programa može osposobiti za samozbrinjavanje.

Pravo na adaptaciju prostora i radnog mjesta imaju osobe osposobljene za samostalan rd uz podršku Ministarstva rada i socijalne skrbi i zainteresiranog poslodavca.

Pravo na skrb izvan vlastite obitelji osigurava se osobi za vrijeme osposobljavanja za samostalan rad ili osposobljavanja za samostalan život ili kao trajni smještaj. Skrb izvan vlastite obitelji realizira se u udomiteljskim obiteljima, u ustanovama socijalne skrbi ili onim ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s Ministarstvom. Zbog osjetljivosti ove problematike smještaj izvan obitelji je u ingerenciji Ministarstva socijalne skrbi. Osim navedenih oblika smještaja postoje i drugi načini osiguravanja stana i hrane, odgoja i obrazovanja, rehabilitacije i ostalih životnih potreba (dnevni smještaj, tjedni smještaj, inkluzija i sl.).

Da bi se ostvarile neko od ovih prava osobe s invaliditetom, osim provođenja redovnog upravnog postupka, za vrijeme istog moraju proći postupak vještačenja kojim se utvrđuje vrsta i stupanj oštećenja te nesposobnost za zadovoljenje svojih potreba iz čega proizlazi potreba za pomoći i njegom druge osobe koja se onda realizira kroz navedena prava. Osim prava koja su izričito propisana za osobe s oštećenjem, postoje i druga prava u sustavu socijalne skrbi. Ta prava imaju osobe koje se nađu u stanju socijalno zaštitne potrebe, pa tako i osobe s oštećenjem (savjetovanje, jednokratna novčana pomoć, pomoć i njega u kući, pomoć u prehrani i sl.).

Osim navedenih prava koja su obuhvaćena Zakonom o socijalnoj skrbi postoji i niz drugih prava koja su propisana posebnim zakonima.

Pravo iz mirovinsko invalidskog osiguranja.

Najčešće korišteno pravo je pravo na uvećani dječji doplatak koje imaju djeca i mlađe punoljetne osobe temeljem utvrđenih teškoća s osnova invalidnosti ako nisu na stalnom smještaju. Djeca i osobe s težim i teškim oštećenjima koja su nastala prije osamnaeste (18.) godine života i nisu se osposobljavali za samostalan život i rad imaju pravo na uvećani dječji doplatak neovisno o prihodima obitelji do navršenih dvadeset sedam (27) godina života.

Postoji još niz zakonskih odrednica kojima se kroz zakonske propise nastoji olakšati svakodnevni život i smanjiti materijalna davanja za određene potrebe ovim osobama i tako im poboljšati socijalni status (pravo na participaciju u zdravstvu, pravo na oslobođenje od plaćanja cestarine, olakšice kod plaćanja telefonskih usluga i slično).


Zakoni i pravilnici koji reguliraju navedena prava:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 73/97. i 103/03.)
2. Zakon o doplatku za djecu (NN br. 94/01.)
3. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 102/98.)
4. Zakon o radu (NN br. 38/95., 54/95., 17/01. i 82/01.)
5. Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta (NN br. 92/03.)

Gradsko društvo «Crvenog križa» Županja, Klub osoba s posebnim potrebama «Golubovi» Županja


Izvjestitelj Kata Spaić, socijalna radnica

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum