Autizam forum

Autizam forum


You are not connected. Please login or register

Prava iz predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja

Go down  Message [Page 1 of 1]

Pepita

avatar
Admin
Odgoj i obrazovanje

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o soc. skrbi (čl. 66a NN 79/07),
predškolska i školska ustanova koja je uključila dijete s teškoćama u
razvoju u redovni program, ima pravo na stručnu podršku koju joj daju
odgovarajuće ustanove. Rješenje donosi centar za soc. skrb.


1. Predškolski odgoj
Djelatnost predškolskog odgoja je regulirana Zakonom o predškolskom odgoju i podzakonskim aktima.
U
okviru redovnih programa ostvaruje se integracijski program za djecu s
teškoćama u razvoju. Posebni se programi provode u posebnim odgojnim
skupinama redovnih dječjih vrtića ili u posebnim ustanovama za djecu s
većim teškoćama u razvoju.
Roditelji djece u posebnim skupinama potpuno su oslobođeni plaćanja vrtićkog programa.
Posebne
programe za djecu s teškoćama u razvoju nude se pri redovitim dječjim
vrtićima ili posebnim ustanovama - točnije u 26 ustanova s kojima radi
oko 178 stručnih djelatnika (defektolozi, odgojitelji, terapeuti i
medicinske sestre). I ovi programi su dignuti na razinu javnih potreba
i sufinanciraju se iz Državnog proračuna od 1990. godine.
Sva djeca
s teškoćama u razvoju koja su u dječjim vrtićima, bilo u posebnim
skupinama ili integrirana u redovite skupine trebala bi dobiti potporu
iz Državnog proračuna, prema odredbama članka 50. Zakona.
Za 2008. godinu:
DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU: 4.266 ili 3,67%

 • u integraciji je 3.576 djece predškolske dobi (701 dijete ima rješenja o vrsti teškoće) smještenih u 173 dječja vrtića
 • u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u sklopu dječjeg vrtića smješteno je 373 djece predškolske dobi u 22 dječja vrtića
 • u 10 posebnih odgojno-obrazovnih ustanova za djecu s teškoćama smješteno je 317 djece predškolske dobi s većim teškoćama.

Popis vrtića s posebnim skupinama:

 • Dječji vrtić 'Potočnica', Ul. grada Vukovara 18, Zagreb - za motoričke smetnje, mentalna retardacija
 • Dječji vrtić 'Vladimir Nazor', Rapska bb, podružnica "Bijeli jelen" Zagreb - za cerebralnu paralizu
 • Dječji vrtić "Duga", I Ferenščica bb, TEL.: 245 17 86 - za višestruka oštećenja, mentalna retardacija
 • Dječji vrtić "UTRINA", Maretićeva 2, TEL: 668 71 67 - za višestruka oštećenja
 • Dječji vrtić VRBIK , Gagarinov put 10, TEL.: 619 94 40, 619 95 41 - za DOwn sindrom po Montessori metodi
 • Dječji vrtić "SUVAG"
 • Dječji vrtić "Milana Sachsa" - za nedovoljno razvijeni govor
 • Dječji vrtić "Gajnice" - za teškoće u senzornoj integraciji
 • "Ozana", za djecu od 3-10 godina, Vukovarska 239,TEL:6152-946
 • Centar za odgoj i obrazovanje 'Goljak', Zagreb, Goljak 2
 • Dječji vrtić unutar Centra za autizam
 • Dječji vrtić "Ciciban", Kolarova 39, Velika Gorica
 • Dječji centar Čakovec
 • DV "Radost" Crikvenica
 • u gradu Zagrebu

Vrtići s punom integracijom:

 • Dječji vrtić "Vedri dani", Zagreb, Makančeva, tel.4650-350
 • Dječji vrtić "Budućnost", Zagreb, Mihanovićeva 30, tel. 4856-713

2. Školski odgoj

 • Školovanje učenika s lakšim teškoćama u razvoju u redovnoj školi
 • Školovanje učenika s većim teškoćama u razvoju
Djeca s teškoćama u razvoju imaju pravo na odgodu od jedne godine polaska u školu. Pravilnikom o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju su definirani uvjeti i veličina odjeljenja.


Metodičke i sadržajne napomene za korištenje HNOS-a za djecu s teškoćama u razvoju


UVODNE NAPOMENE HRVATSKOM NACIONALNOM OBRAZOVNOM STANDARDU ZA POSEBNOSTI U RADU S UČENICIMA KOJI IMAJU TEŠKOĆE U RAZVOJU
Osnovno školovanje učenika s teškoćama u razvoju
jedinstveni su dio sustava odgoja i obrazovanja u okviru kojeg
učeniku/ci treba omogućiti zadovoljavanje specifičnih potreba (Zakon o
osnovnom školstvu, čl. 58.- 63., NN br. 69. /2003.)

Prema Orijentacijskoj listi vrsta i stupnjeva
teškoća u razvoju Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju
učenika/ca s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 23/91), teškoće
u razvoju dijele se:


 1. na oštećenje vida
 2. na oštećenje sluha
 3. na poremećaje govorno-glasovne-jezične komunikacije i specifične teškoće u učenju
 4. na tjelesni invaliditet i kronične bolesti
 5. na mentalnu retardaciju
 6. na autizam
 7. na poremećaje u ponašanju uvjetovane organskim faktorima ili progredirajućim psihopatploškim stanjima
 8. na postojanje više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju.


_________________
P. 1998.g-pervazivni razvojni poremećaj
If someone tells you they have 'found the cure' 'cause' for Autism make sure you see their Nobel Prize before you buy whatever they are selling.

Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum